Go to ...

Svenska Gladbladet

Svaret på det negativa nyhetsflödet

RSS Feed

Monday, August 2, 2021

Miljö

Framgångsrikt år för säl och örn

“Säl och havsörn har ungefär samma moderna historia. Först förföljdes de hänsynslöst. När de sedan fick ett skydd var de så fullpumpade av miljögifter att väldigt få sälar och örnar fick levande och livskraftiga ungar. PCB och DDT förbjöds, halterna gick ned i vattenmiljön och i djuren och under de senaste 20-30 åren har havsörnarna och gråsälarna